...

AutentificareAti pierdut parola?
(inchideti)

Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

Automatizari HVAC S.R.L. recunoaşte şi respectă dreptul persoanelor la confidenţialitatea datelor cu caracter personal.

Vă informăm că datele de contact pe care decideşi să ni le funizaţi sunt „date cu caracter personal” conform prevederilor Legii nr. 677/2001 din România.

Politica de confidenţialitate a Automatizari HVAC se aplică colectării, folosirii, dezvăluirii şi protejării informaţiilor personale pe care decideţi să le furnizaţi.

Vă rugăm să citiţi următoarele, pentru a afla mai multe despre politica de confidenţialitate şi practicile noastre privind datele personale.

De ce colectăm date cu caracter personal?

Colectăm date cu caracter personal în urmatoarele scopuri:

în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale şi responsabilităţilor sociale conform normelor românesti şi internaţionale: de exemplu, date cu caracter personal sunt colectate în vederea implementării eficiente a Planului de Acţiune pentru Relocare şi Strămutare, sau pentru a ne asigura că publicul este deplin informat şi implicat în anumite etape ale proiectului;
în vederea implicării tuturor părţilor interesate, în diverse ocazii, în activităţi de participare publică şi în vederea menţinerii unor relaţii bune cu comunitatea şi îndeplinirea diverselor sarcini de comunicare;
în vederea implicării părţilor interesate în aspectele dezvoltării proiectului minier, în functie de necesităţi.

Cum putem folosi aceste informaţii?

Aceste date sunt folosite, conform celor indicate mai sus, în diferite scopuri. Câteva exemple specifice includ:

procesarea cererii dvs. de înregistrare, de solicitare de informaţii sau reclamaţiile dvs;
organizarea de cursuri de training sau alte programe sociale pentru comunitate;
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile în desfăşurare ale Automatizari HVAC;
posibilitatea invitării dvs. la activităţi viitoare de implicare a persoanelor interesate în evoluţia proiectului şi a informării dvs. cu privire la sugestiile pe care le-aţi avut;
respectarea legislaţiei referitoare la participarea publică, care prevede ca publicul interesat să fie consultat pe parcursul proiectului minier;
respectarea legislaţiei şi implicarea comunităţii în implementarea Planului de Acţiune pentru Relocare şi Strămutare;
actualizarea şi implementarea Planului de Acţiune pentru Relocare şi Strămutare, ce presupune monitorizarea şi asistarea familiilor din zona afectată de proiectul minier pe parcursul întregului proces, în conformitate cu legislaţia din România si directivele internaţionale (de exemplu ale Diviziei Financiare ale Băncii Mondiale).

Ce informaţii colectăm?

În vederea îndeplinirii scopurilor menţionate mai sus, cu diverse ocazii, Automatizari HVAC vă poate solicita date care să ne permită să va contactăm, cum ar fi: numele dvs., adresa de email, numărul de telefon, adresa poştală, etc.

Acest lucru se poate întâmpla când vizitaţi site-ul nostru, cu ocazia discuţiilor personale cu angajaţii noştri, cu ocazia înregistrării participării la un workshop sau întâlnire publică, participării la un chestionar sau la orice altă activitate de participare publică. Anumite informaţii despre computerele celor care accesează website-ul sunt colectate automat (vezi mai jos).

Cu ocazia implicării comunităţii în implementarea Planului de Acţiune pentru Relocare şi Strămutare, proprietarilor şi rezidenţilor din zona afectată de proiect le pot fi solicitate date personale suplimentare, cu scopul de a permite procesarea datelor referitoare la vânzarea proprietăţilor acestora. Informaţiile referitoare la bunurile deţinute sunt colectate şi prelucrate doar cu consimţământul expres al acestora.

„Cookies” – aşa cum este o practică obişnuită pentru site-urile multor societăţi, şi site-ul Automatizari HVAC foloseşte „cookies” şi alte tehnologii pentru a ne ajuta să înţelegem care părţi ale site-ului sunt cele mai populare, ce anume accesează vizitatorii noştri pe site şi cât timp petrec acolo. Folosim tehnologii cum ar fi „cookies” pentru a studia eficacitatea comunicaţiilor cu vizitatorii noştri, în vederea îmbunătăţirii constante a site-ului/site-urilor noastre.

Informaţii de tip „Log” – serverele noastre înregistrează automat informaţiile pe care le trimite serverul dvs. atunci când vizitaţi site-ul nostru. Aceste înregistrări pot include informaţii referitoare la căutarea (electronică) pe web, adresa IP, tipul de „browser”, limbajul „browserului”, data şi ora căutarii dvs. şi una sau mai multe „cookies” care pot identifica în mod unic „browserul” dvs.

Informaţii privind „user”-ul– când trimiteţi un email sau folosiţi alt tip de comunicare cu Automatizari HVAC, putem stoca aceste informaţii pentru a putea procesa cererile dvs., a le răspunde şi pentru a ne îmbunătăţi serviciile şi activităţile.

Alte website-uri – în ceea ce priveste website-urile, această Politică de Confidenţialitate a Datelor Personale se aplică tuturor site-urilor web care sunt deţinute şi operate de Automatizari HVAC.

Dezvăluirea informaţiilor

În anumite situaţii şi numai dacă există o obligaţie în acest sens, Automatizari HVAC, în calitate de operator, poate dezvălui aspecte privind datele personale către auditorii săi, partenerilor săi contractuali, altor companii din acelaşi grup cu operatorul, instituţiilor care finantează proiectul Automatizari HVAC şi, ocazional (şi numai cu consimţământul persoanei în cauză), către mass-media. Solicităm acestor părţi să accepte procesarea acestor date în baza instrucţiunilor noastre şi în conformitate cu această Politica şi cu alte măsuri corespunzătoare de confidenţialitate şi securitate.

Datele privind bunurile deţinute, colectate cu ocazia implicării comunităţii în implementarea Planului de Acţiune pentru Relocare şi Strămutare, nu vor fi dezvăluite către terţi (alţii decât avocaţii şi autorităţile relevante), conform acordurilor de confidenţialitate semnate între Automatizari HVAC şi persoanele care au furnizat aceste date.

Securitatea informaţiilor

Tratăm securitatea informaţiilor dvs. în mod foarte serios, de aceea, luăm importante măsuri de securitate, necesare pentru protecţia împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii sau distrugerii neautorizate de date. Acest lucru presupune revizuiri interne ale practicilor de colectare, păstrare şi procesare de date şi ale măsurilor de securitate, de asemenea, măsuri fizice de securitate pentru protecţia împotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocăm datele personale.
Accesul la datele personale este permis numai angajaţilor autorizaţi ai Automatizari HVAC sau ai entităţilor din acelaşi grup ca şi Automatizari HVAC, cărora le sunt necesare aceste date în vederea operării, dezvoltării şi îmbunătăţirii serviciilor noastre. Aceste persoane sunt obligate să păstreze confidenţialitatea acestor date, fiind instruite cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.

Integritatea datelor

Automatizari HVAC procesează date personale doar în scopul pentru care au fost colectate şi conform acestei Politici. Revizuim practicile noastre de colectare, stocare şi procesare de date pentru a ne asigura că procesam, colectăm şi stocăm numai acele date necesare pentru furnizarea sau îmbunătăţirea serviciilor şi activităţilor noastre. Luăm măsurile necesare în măsura posibilităţilor, pentru a ne asigura că datele personale pe care le procesăm sunt corecte, complete şi actuale, dar depindem de utilizatorii noştri pentru a ne furniza date actualizate sau pentru a corecta datele lor personale acolo unde este necesar.


 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi respectiv ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Automatizari HVAC (numita in cele ce urmeaza „Automatizari HVAC”), o societate constituita conform legislatiei din Romania, inregistrata la Registrul Comertului, avand sediul social in Romania, operator de date cu caracter personal, în sensul Legii nr. 677/2001, avand prelucrarea de date cu caracter personal notificata in scopul “Reclama, Marketing si Publicitate” si inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 20869 are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: reclama, marketing si publicitate.

Prin completarea datelor, dumneavoastra va exprimti acordul expres si neechivoc ca orice date cu caracter personal, precum si orice alte informatii furnizate de dumneavoastra, cuprinse în formularul de înscriere la evenimentele sau concursurile organizate de Automatizari HVAC, să fie procesate si folosite de Automatizari HVAC.

Automatizari HVAC garantează confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor participantilor la evenimentele sau concursurile organizate de Automatizari HVAC. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestor evenimente nu vor fi dezvăluite către terti cu exceptia împuternicitilor Automatizari HVAC pentru prelucrarea de date personale si cu exceptia cazurilor în care Automatizari HVAC trebuie să respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.

Conform Legii nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, beneficiati de urmatoarele drepturi:

(i) Dreptul la informare : dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului de date personale, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/ 2001 pentru persoana vizată şi condiţiile în care pot fi exercitate;

(ii) Dreptul de acces la date: dreptul de a obţine de la operator la cerere şi în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele în legatură cu dumneavoastra sunt sau nu prelucrate de către acesta.

(iii) Dreptul de intervenţie: dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

- AFISAJE PROGRAMABILE HMI- AUTOMATE PROGRAMABILE- COMANDA SI CONTROL, AUTOMATIZARI- COMANDA SI CONTROL, AUTOMATIZARI- CONTACTORI- CONTOARE SI ANALIZOARE RETEA- CONVERTIZOARE DE FRECVENTA- CONVERTOARE SERIALE SI TELECOMUNICATII- CONVERTOARE TEMPERATURA SI SEMNAL- ENCODERE- IMPRIMATOARE LASER- INDICATOARE DE PANOU- INREGISTRATOARE SI DATALOGGERE- INTRERUPTOARE AUTOMATE SI SEPARATOARE- IONIZATOARE DESCARCATOARE STATICE- LIMITATORI DE CURSA- NUMARATOARE DE IMPULSURI- RELEE DE PROTECTIE- RELEE DE TIMP SI PROGRAMATOARE ORARE- RELEE NIVEL- RELEE STATICE SI CONTACTORI STATICI- SENZORI- SERVO- SOFTSTARTERE- SONDE DE TEMPERATURA- TABLOURI ELECTRICE SI AUTOMATIZARI- TERMOREGULATOARE SI REGULATOARE DE PROCES
ACCESORII CONVERTOARE
ACCESORII CONVERTOARE SI TELECOMUNICATII
ACCESORII ENCODERE
ACCESORII IMPRIMATOARE LASER
ACCESORII RELEE DE NIVEL
ACCESORII RELEE INTELIGENTE
ACCESORII RELEE STATICE
ACCESORII SONDE DE TEMPERATURA
AFISAJE PROGRAMABILE HMI
ANALIZOARE RETEA PORTABILE
AUTOMATE PROGRAMABILE
AUTOMATE PROGRAMABILE, CPU
BRIDA DE MONTAJ
CABLU
CARD DE EXTENSIE
CARD DE EXTENSIE I/O DIGITALE
CARD DE EXTENSIE RS485
COMANDA SI CONTROL, AUTOMATIZARI
COMANDA SI CONTROL, AUTOMATIZARI
COMANDA SI CONTROL, AUTOMATIZARI
CONTACTORI
CONTACTORI
CONTACTORI MODULARI
CONTACTORI MODULARI SERIA AMPARO
CONTACTORI STATICI
CONTOARE ENERGIE CU ANALIZA RETEA
CONTOARE ENERGIE ELECTRICA
CONTOARE SI ANALIZOARE RETEA
CONTROLLER
CONVERTIZOARE DE FRECVENTA
CONVERTIZOARE DE FRECVENTA
CONVERTOARE
CONVERTOARE ANALOGICE
CONVERTOARE RTU
CONVERTOARE SERIALE SI TELECOMUNICATII
CONVERTOARE TEMPERATURA
CONVERTOARE TEMPERATURA SI SEMNAL
CONVERTOARE UNIVERSALE
CRE
DATALOGGER PORTABIL
DETECTOR SARCINA STATICA
DIUZA
ELECTROVALVA
ENCODERE
ENCODERE
EXTENSIE CONTOR ENERGIE
EXTENSII AUTOMATE PROGRAMABILE
EXTRACTOR DE FUM
FIBRE OPTICE
FILTRU AER
IMPRIMATOARE LASER
IMPRIMATOR LASER
INDICATOARE DE PANOU
INDICATOARE ORE DE FUNCTIONARE
INDICATOARE ORE DE FUNCTIONARE REGLABIL
INDICATOARE TEMPERATURA
INDICATOARE UNIVERSALE DIGITALE
INREGISTRATOARE CU HARTIE
INREGISTRATOARE DIGITALE
INREGISTRATOARE SI DATALOGGERE
INTERFETE TOUCH SCREEN
INTRERUPTOARE AUTOMATE MINIATURA
INTRERUPTOARE AUTOMATE SI SEPARATOARE
IONIZATOARE DESCARCATOARE STATICE
IONIZATOR CU VENTILATOR
LIMITATORI DE CURSA
LIMITATORI DE CURSA
MPR
NUMARATOARE CU SCALARE
NUMARATOARE DE IMPULSURI
NUMARATOARE DE IMPULSURI
NUMARATOARE DUBLE
PIESA DE LEGATURA
PISTOL IONIZARE
PROGRAMATOARE DE TIMP
PROGRAMATOR TEMPERATURA
REGULATOARE DE PROCES
REGULATOARE DUALE
REGULATOARE UNIVERSALE
RELEE DE NIVEL
RELEE DE PROTECTIE
RELEE DE TIMP
RELEE DE TIMP SI PROGRAMATOARE ORARE
RELEE DE TIMP/NUMARATOR
RELEE FAZA
RELEE INTELIGENTE
RELEE NIVEL
RELEE STATICE
RELEE STATICE SI CONTACTORI STATICI
RELEE TEMPERATURA
RETELE DE COMUNICATIE
SENZORI
SENZORI DE DEBIT
SENZORI DE MASURA
SENZORI DE PRESIUNE
SENZORI INDUCTIVI
SENZORI OPTICI
SENZORI SIGURANTA
SERVO
SERVODRIVER
SET PRELUNGIRE
SETURI AUTOMATE SI AFISAJE
SFE
SFE2/4
SOFTSTARTERE
SOFTSTARTERE
SONDE DE TEMPERATURA
SONDE DE TEMPERATURA
TABLOURI ELECTRICE SI AUTOMATIZARI
TELECOMUNICATII
TERMOREGULATOARE
TERMOREGULATOARE PENTRU FRIG
TERMOREGULATOARE SI REGULATOARE DE PROCES
TUB CONDUCTOR
TUB DESCARCARE
UNITATE DESCARCARE
UNITATE PRINCIPALA
VEM
VEU
VEUM
WINDOWS TOUCH SCREEN
XJ4