CONTACT

 Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Automatizari HVAC

Sos. Oltenitei, 206F, Popesti-Leordeni

Tel.: (+ 40 ) 21 890 7074, +40 728 444 905

e-mail: office@automatizarihvac.ro 

Dacă reclamaţi un defect tehnic al produsului, vă rugăm să precizaţi aspectul prin care, după dvs., produsul nu corespunde catalogului producătorului (specificaţiilor) sau să descrieţi defectul, eventual anexând descrierea utilizării. În cazul pieselor programabile, vă rugăm să precizaţi dispozitivul de programare sau modul de programare care a fost folosit.