...

AutentificareAti pierdut parola?
(inchideti)

Certificat de garantie

Certificat de garantie

NR. DE FABRICAŢIE – a se vedea Factura

DATA VÂNZĂRII – a se vedea Factura

SEMNĂTURA EMITENTULUI – a se vedea Factura

ȚARA DE ORIGINE – a se vedea Factura

PERIOADA MEDIE DE UTILIZARE – a se vedea Factura

 

1.   Automatizari HVAC  cu sediul în România, denumită în continuare în prezentul certificat Automatizari HVAC, acordă cumpărătorului garanţie pentru o perioadă de [a se vedea Factura] luni de la data cumpărării echipamentului.
2.    Prezenta garanţie se referă exclusiv la echipamentele exploatate pe teritoriul României şi este valabilă doar împreună cu dovada de cumpărare a echipamentului.
3.    Pentru a evita deteriorările, se recomandă utilizatorului să citească instrucţiunile de utilizare cu atenţie şi să nu depăşească parametrii maximi de funcţionare ai echipamentului.
4.    Garanţia nu acoperă defectele echipamentului apărute din alte cauze decât cele care ţin de echipament: în special deteriorări mecanice, chimice, termice, de coroziune, determinate de acţiunea unor factori externi, independenţi de Automatizari HVAC sau determinate de utilizarea echipamentului într-un mod neconform cu destinaţia acestuia şi cu instrucţiunile de siguranţă şi utilizare.
5.    Garanţia îşi pierde valabilitatea în cazul în care se constată deteriorarea sigiliilor, deteriorări mecanice, efectuarea de demontări, reparaţii sau prelucrări de către persoane neautorizate.
6.    Garanţia dă dreptul la reparaţii gratuite ale echipamentului cumpărat, constând în eliminarea defecţiunilor fizice apărute în perioada de garanţie. Modul de reparare a echipamentului este stabilit de cel care acordă garanţia. În loc să efectueze reparaţia, Automatizari HVAC poate, în funcţie de situaţie, să decidă înlocuirea echipamentului cu altul în bună stare de funcţionare. Garanţia nu dă dreptul cumpărătorului să solicite înlocuirea echipamentului cu altul în bună stare de funcţionare, nici să rezilieze contractul de vânzare şi să ceară returnarea preţului.
7.    La declararea defectului echipamentului, cumpărătorul trebuie să menţioneze:
a)    prenume, nume de familie, adresa (localitate, cod poştal, strada, număr şi apartament), telefonul (sau telefoane de contact) Cumpărătorului,
b)    data cumpărării, modelul, numărul de serie al echipamentului,
c)    descrierea defectului de funcţionare al echipamentului pentru care este acordată garanţia.
8.    Defectele care împiedică exploatarea echipamentului conform destinaţiei acestuia, care au apărut în perioada de garanţie, vor fi eliminate gratuit în termen de 30 de zile lucrătoare de la data predării echipamentului la sediul Automatizari HVAC În cazurile justificate (de exemplu, necesitatea aducerii de piese de schimb din străinătate), termenul de reparare poate fi prelungit, fapt asupra căruia cumpărătorul va fi informat.
9.    Cumpărătorul este obligat să predea echipamentul la sediulAutomatizari HVAC pe propria cheltuială, după obţinerea acordului unui operator Automatizari HVAC
10.    Perioada de garanţie va fi prelungită cu durata cuprinsă între data declarării defectului şi data efectuării reparaţiei.
11.    Nu sunt acoperite de garanţie elementele din sticlă, bateriile, cablurile, carcasele şi materialele supuse uzurii normale pe durata exploatării echipamentului (de exemplu vârfuri de unelte, perii de cărbune). Elementele de încălzire pot fi înlocuite cel mult o dată în cadrul garanţiei.
12.    Firma Automatizari HVAC nu emite duplicat în cazul pierderii certificatului de garanţie.
13.    În baza Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 790 din 12.12.2001), Automatizari HVAC informează Cumpărătorul că furnizarea datelor personale menţionate la punctul 7 din prezenta garanţie, în momentul declarării defecţiunii echipamentului, precum şi după efectuarea reparaţiei acestuia, este benevolă. Totuşi, refuzul de furnizare a datelor personale de către Cumpărător la declararea defecţiunii echipamentului va face imposibilă îndeplinirea de către Automatizari HVAC. Cumpărătorul are drept de acces la datele personale transmise, de corectare sau de a solicita eliminarea acestora.
14.    Garanţia pentru echipamentul vândut nu exclude, nu limitează, nici nu suspendă drepturile Cumpărătorului consumator rezultate din neconformitatea produselor cu contractul.
15.    Service specializat: Automatizari HVAC
16.    Prezentul Certificat de Garantie se completeaza cu datele cuprinse in Factura Fiscala referitoare la tipul de aparat, numarul de fabricatie, data vanzarii, semnatura emitentului, tara de origine si perioada medie de utilizare, date care fac parte integranta din acesta.

 

- AFISAJE PROGRAMABILE HMI- AUTOMATE PROGRAMABILE- COMANDA SI CONTROL, AUTOMATIZARI- COMANDA SI CONTROL, AUTOMATIZARI- CONTACTORI- CONTOARE SI ANALIZOARE RETEA- CONVERTIZOARE DE FRECVENTA- CONVERTOARE SERIALE SI TELECOMUNICATII- CONVERTOARE TEMPERATURA SI SEMNAL- ENCODERE- IMPRIMATOARE LASER- INDICATOARE DE PANOU- INREGISTRATOARE SI DATALOGGERE- INTRERUPTOARE AUTOMATE SI SEPARATOARE- IONIZATOARE DESCARCATOARE STATICE- LIMITATORI DE CURSA- NUMARATOARE DE IMPULSURI- RELEE DE PROTECTIE- RELEE DE TIMP SI PROGRAMATOARE ORARE- RELEE NIVEL- RELEE STATICE SI CONTACTORI STATICI- SENZORI- SERVO- SOFTSTARTERE- SONDE DE TEMPERATURA- TABLOURI ELECTRICE SI AUTOMATIZARI- TERMOREGULATOARE SI REGULATOARE DE PROCES
ACCESORII CONVERTOARE
ACCESORII CONVERTOARE SI TELECOMUNICATII
ACCESORII ENCODERE
ACCESORII IMPRIMATOARE LASER
ACCESORII RELEE DE NIVEL
ACCESORII RELEE INTELIGENTE
ACCESORII RELEE STATICE
ACCESORII SONDE DE TEMPERATURA
AFISAJE PROGRAMABILE HMI
ANALIZOARE RETEA PORTABILE
AUTOMATE PROGRAMABILE
AUTOMATE PROGRAMABILE, CPU
BRIDA DE MONTAJ
CABLU
CARD DE EXTENSIE
CARD DE EXTENSIE I/O DIGITALE
CARD DE EXTENSIE RS485
COMANDA SI CONTROL, AUTOMATIZARI
COMANDA SI CONTROL, AUTOMATIZARI
COMANDA SI CONTROL, AUTOMATIZARI
CONTACTORI
CONTACTORI
CONTACTORI MODULARI
CONTACTORI MODULARI SERIA AMPARO
CONTACTORI STATICI
CONTOARE ENERGIE CU ANALIZA RETEA
CONTOARE ENERGIE ELECTRICA
CONTOARE SI ANALIZOARE RETEA
CONTROLLER
CONVERTIZOARE DE FRECVENTA
CONVERTIZOARE DE FRECVENTA
CONVERTOARE
CONVERTOARE ANALOGICE
CONVERTOARE RTU
CONVERTOARE SERIALE SI TELECOMUNICATII
CONVERTOARE TEMPERATURA
CONVERTOARE TEMPERATURA SI SEMNAL
CONVERTOARE UNIVERSALE
CRE
DATALOGGER PORTABIL
DETECTOR SARCINA STATICA
DIUZA
ELECTROVALVA
ENCODERE
ENCODERE
EXTENSIE CONTOR ENERGIE
EXTENSII AUTOMATE PROGRAMABILE
EXTRACTOR DE FUM
FIBRE OPTICE
FILTRU AER
IMPRIMATOARE LASER
IMPRIMATOR LASER
INDICATOARE DE PANOU
INDICATOARE ORE DE FUNCTIONARE
INDICATOARE ORE DE FUNCTIONARE REGLABIL
INDICATOARE TEMPERATURA
INDICATOARE UNIVERSALE DIGITALE
INREGISTRATOARE CU HARTIE
INREGISTRATOARE DIGITALE
INREGISTRATOARE SI DATALOGGERE
INTERFETE TOUCH SCREEN
INTRERUPTOARE AUTOMATE MINIATURA
INTRERUPTOARE AUTOMATE SI SEPARATOARE
IONIZATOARE DESCARCATOARE STATICE
IONIZATOR CU VENTILATOR
LIMITATORI DE CURSA
LIMITATORI DE CURSA
MPR
NUMARATOARE CU SCALARE
NUMARATOARE DE IMPULSURI
NUMARATOARE DE IMPULSURI
NUMARATOARE DUBLE
PIESA DE LEGATURA
PISTOL IONIZARE
PROGRAMATOARE DE TIMP
PROGRAMATOR TEMPERATURA
REGULATOARE DE PROCES
REGULATOARE DUALE
REGULATOARE UNIVERSALE
RELEE DE NIVEL
RELEE DE PROTECTIE
RELEE DE TIMP
RELEE DE TIMP SI PROGRAMATOARE ORARE
RELEE DE TIMP/NUMARATOR
RELEE FAZA
RELEE INTELIGENTE
RELEE NIVEL
RELEE STATICE
RELEE STATICE SI CONTACTORI STATICI
RELEE TEMPERATURA
RETELE DE COMUNICATIE
SENZORI
SENZORI DE DEBIT
SENZORI DE MASURA
SENZORI DE PRESIUNE
SENZORI INDUCTIVI
SENZORI OPTICI
SENZORI SIGURANTA
SERVO
SERVODRIVER
SET PRELUNGIRE
SETURI AUTOMATE SI AFISAJE
SFE
SFE2/4
SOFTSTARTERE
SOFTSTARTERE
SONDE DE TEMPERATURA
SONDE DE TEMPERATURA
TABLOURI ELECTRICE SI AUTOMATIZARI
TELECOMUNICATII
TERMOREGULATOARE
TERMOREGULATOARE PENTRU FRIG
TERMOREGULATOARE SI REGULATOARE DE PROCES
TUB CONDUCTOR
TUB DESCARCARE
UNITATE DESCARCARE
UNITATE PRINCIPALA
VEM
VEU
VEUM
WINDOWS TOUCH SCREEN
XJ4